ลำดับ ชื่อเรื่อง ลิงก์เเสดงผล
1 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 1Sep.pdf -
2 คู่มือ AMSS+ คู่มือ amss all โรเรียน.pdf -
3 01_ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ law38k2-sep.pdf -
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ 0-sep-prakad-panak.pdf -
5 ประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอบราชการ 11.ประกาศ_แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf -
6 ประกาศรับสมัครเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) move38-1.pdf -
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการ พลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) move-38k-2-3-march.pdf -
8 ประกาศ ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (กรณีย้ายปกติ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 move-1-di.pdf -
9 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ move38-2-1.pdf -
10 ประกาศ ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุุรี เขต 2 move-2-di.pdf -
11 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนส่งผลงานประกวด Coding รายละเอียดดังแนบ v2019-2.pdf -